S-Wood s.r.o.

MENU

dřevo

Naše společnost vykupuje dřevo všech sortimentů i kvalit a to formou:

  • Výkupu dřeva na stojato (na pni),kde zajistíme celý proces od těžby a manipulace,přibližování,odvozu dřeva až po následný výkup.
  • Výkupu dřeva na odvozním místě (OM),tzn.že majitel lesa si sám zajistí těžební proces a naše společnost dřevo vykoupí na skládce.

Po těžbě jsme schopni zajistit zdarma úklid kletu.

Dále naše společnost zajistí zdarma vyčištění cest, rybníků, vodních toků, starých sadů a dalších pozemků od náletových a nežádoucích stromů a křovin.